Popasul


Un popas a fost conceput ca timp. Avem libertatea de alegere, dar nu alegem să ne supunem timpului. Suntem condamnaţi la viaţă cu tot ce implică ea: cunoaşterea limitelor umane, (ne)fericirea, demnitatea, moartea. Dacă ne uităm la lirica românească, vdem că este adevărat. Omul este părăsit în plină viaţă, iar această părăsire nu are altă cauză decât tocmai existenţa nemărginitului TIMP.

O coordonată temporală, ora, clipa, minutul au fost percepute în moduri diferite de fiecare poet, discursul poetic fiind doar o încercare de nesupunere, de revoltă împotriva efemerităţii vieţii. Iubirea, tristeţea şi nostalgia au fost redate într-o manieră subiectivă prin resimţirea în toate vertebrele fiinţei a timpului: "Ne vom iubi, ne vom iubi,/ Până când anii vor aşterne, / În colb mărunt, argintul lor." (Ion Barbu- "Peisagiu retrospectiv") Materia în dezordine, universul populat de figuri originare din câmpul minţii şi fiinţele umane cu relaţiile dintre ele sunt câteva componente ale poeziei. Universul liric românesc nu se abate de la regulă, relevându-şi esenţele după aceleaşi tipare existenţiale. De aceea nici nu se poate discuta de un timp arghezian, blagian, sorescian, întrucât posesia timpului este cel m-ai îndepărtat lucru posibil. Din păcate, omul aleargă după un ideal imposibil, când în realitate, ar putea să trăiască în prezentul timpului său. Carpe diem! Poeţii ne oferă astfel o alternativă a vieţii, a temporalităţii, cititorul reuşind să se (re)creeze într-un alt univers: ficţiunea.

Poezia prelungeşte şi face perceptibilă trăirea ancorată în timpul său. În urma poeziei dispar cuvintele care poartă diverse nume şi nu persistă niciodată prea îndelung. Timpul însă e nevoit să rămână mereu acolo unde se află, pentru că nu poate ieşi din sine, situaţie excepţională ce-l apropie de om, care nici el nu poate face acest lucru.


Nu voi mai scrie nimic timp de o săptămână, fiindcă mă duc la Olimpiada de limba şi literatura română. Voi face un popas la Ploieşti în perioada 19-23 aprilie. Marţi voi susţine proba scrisă, iar miercuri proba orală, aşa că sper să-mi ţineţi pumnii. Oricum toată săptămâna voi scrie,

deci nu voi duce dorul scrisului pe blog.