Drumul

Tu credeai în drumul acesta, nu te speriai de el,

vorbeai zâmbitor de punţi eterate.

Unde eşti acum ? Nu te văd în niciun fel,

de când ţi-ai luat pământul în spate.

Mă asigurai că umbrele au gură,

Că ţi-au vorbit distinct, uneori.

De ce, putrezind buzele tale tăcură

Şi nu-mi grăieşti dintre noapte şi zori ?

De ce acum, când ţărâna ți-e gazda,

revii din amintiri atît de puţin ?

Atât de subţire, dintre ceaţă şi fum,

Te bănuiesc mai mult în mine, neclar.

Te întreb: acel izvor de parfum,

Că vom răzbi peste timp, a fost în zadar ?